Wikification

Фаланстэр, “Вікіфікацыя”, public translation into English from Belarusian More about this translation.

See also 8 similar translations

Translate into another language.

Participants

DianaS 619 points
rizoma 29 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next next untranslated
1 2

Вікіфікацыя

Wikification

History of edits (Latest: DianaS 3 years, 4 months ago) §

Вікіфікацыя

---

History of edits (Latest: rizoma 3 years, 4 months ago) §

Першасныя табы

---

History of edits (Latest: rizoma 3 years, 4 months ago) §

Праглядзець(актыўны таб)РэдагавацьНаладзіць дысплэйПераглядАдсочвацьПеракладNode exportLogDevel

---

History of edits (Latest: rizoma 3 years, 4 months ago) §

Прывітанне,

Hello,

History of edits (Latest: DianaS 3 years, 4 months ago) §

Гэта старонка распавядзе вам, навошта Фаланстэр узяўся за Вікіфікацыю. Чым яна насычаецца і чым будзе насычана цягам 2015-2016 года.

Here you can find the information why Falanster began Wikification. What's filled in and what will be added during 2015-2016?

History of edits (Latest: rizoma 3 years, 4 months ago) §

Асноўная мэта - гэта ўмацаванне вікіпедыйнай супольнасці. Будзе моцнай супольнасць, будзе багатая беларуская вікіпедыя, а разам з тым узбагаціцца культура і мова.

The main goal is to strengthen the community of Wikipedia. If the community is strong, the belarusian Wikipedia will be strong as well as the culture and language will enrich.

History of edits (Latest: DianaS 3 years, 4 months ago) §

Які з раздзелаў? Шчыра кажучы, мы за тое, каб быў адзін беларуcкі раздзел, але падтрымліваем ініцыятывы вікіпедыстаў, і з раздзелу класічнага (55 397 артыкулаў), і з раздзелу акадэмічнага правапісу (80 322 артыкулаў на 7 лютага 2015).

Which one of the sections is? To be honest, we are for the existence of one belarusian sections. However, we support wikimedians’ initiatives from both classic section (55397 articles) and academic section of orthography (80322 articles on 7th February, 2015).

History of edits (Latest: DianaS 3 years, 4 months ago) §

У чым жа ўмацаванне заключаецца? Мы доўгі час сумаўляліся з вікіпедыстамі і даведваліся пра іхнія праблемы, правялі апытанне, якое паказала асноўныя чаканні як актыўных вікіпедыстаў, так і звычайных карыстальнікаў і вызначылі тры асноўныя накірункі ў Вікіфікацыі:

So, what is the idea of strengthening? We'd been making an agreement with wikimedians and getting to know about their problems for a long time. Moreover, we conducted a survey, which pointed to the main expectations of active wikimedians as well as the regular users. As a result, we defined three main directions in Wikification:

History of edits (Latest: DianaS 3 years, 4 months ago) §

— замаяні калі ласка wikipedists на wikimedians rizoma

па ўсяму тэксту rizoma

Першы накірунак. Гэта мерапрыемствы ў Мінску ды іншых мястэчках краіны: адкрытыя лекцыі, майстар-класы, конкурсы і сумесныя з іншымі суполкамі падзеі. Калі рэзюмаваць - нарошчванне кантактаў паміж вікі-супольнасцю і тымі, хто можа пашыраць яе тэматыку і колькасць рэдактараў.

The first direction is events in Minsk and others cities of Belarus, such as lections, workshops, contests and joint events with others communities. In short, expanding contacts between wikicommunity and people, who can widen its themes and the amount of editors.

History of edits (Latest: DianaS 3 years, 4 months ago) §

Другі накірунак. Гэта праца з медыя-прасторай і піярам. Пашырэнне прысутнасці ў прэсе, на розных падзеях (канфэренцыях, святах і інш), дзе можна пазіцыянаваць Вікіпедыю і ствараць яе прыцягальны і пазітыўны вобраз.

The second direction is cooperation with the media and PR. Expanding presence in press and at various events (conferences, holidays, etc), where it is possible to promote Wikipedia and create its attractive and positive image.

History of edits (Latest: rizoma 3 years, 4 months ago) §

І трэці, найбольш значны для нас накірунак. Гэта перадача ведаў. Мы хочам зрабіць Дапаможнік Вікіпедыста. Гэта будзе электронны і папяровы варыянты для вікіпедыстаў-пачаткоўцаў. Мы хочам зрабіць яго талакой. Гэта значыць прыцягнуць розных людзей да сумеснай творчасці: і бывалых вікіпедыстаў, і пачаткоўцаў, і ты ,хто можа пасля узаемадзейнічаць з Вікіпедыяй: студэнтаў, журналістаў, масткоў, лінгвістаў, даследчыкаў і г.д.

Finally, the most essential direction for us is to convey knowledges. We want to make "The manual of Wikimedians". It'll be both Internet and paper based version for beginners. We wish to make it сommunal work. It means to draw different people to joint work. It can be both experienced wikimedians and beginners, or you, who may interact with Wikipedia in future, for example, students, journalists, painters, linguists, scientists, etc.

History of edits (Latest: DianaS 3 years, 4 months ago) §

Што будзе ідэальным вынікам? На наш погляд, гэта гатоўнасць беларускай вікі-супольнасці зладзіць міжнароднае мерапрыемства і запрасіць такіх жа актывістаў з розных краінаў у Беларусь, напрыклад, у 2017 годзе. Тады наша міссія будзе дасягнута і мы перадамо эстафету новай генерацыі.

What's the perfect result? From our point of view, it's the willingness of Belarusian wikicommunity to arrange international events and invite the active people from different countries to Belarus, for example in 2017. In that case, our mission will be completed and we will pass it to a new generation.

History of edits (Latest: rizoma 3 years, 4 months ago) §
Pages: ← previous Ctrl next next untranslated
1 2

© falanster.by. License: CC BY SA 4.0 Int