Wiki markup (Falanster)

falanster.by, “Вікіфікацыя (Фаланстэр)”, public translation into English from Belarusian More about this translation.

See also 8 similar translations

Translate into another language.

Participants

Yulia_Grinkevich 456 points
Julia_Bialokoz 26 points
rizoma 2 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next
1 2

Вікіфікацыя (Фаланстэр)

Wiki markup (Falanster)

History of edits (Latest: Yulia_Grinkevich 2 years, 1 month ago) §

Прывітанне,

Hello,

History of edits (Latest: Yulia_Grinkevich 2 years, 1 month ago) §

Гэта старонка распавядзе вам, навошта Фаланстэр узяўся за Вікіфікацыю. Чым яна насычаецца, і чым будзе насычана цягам 2015-2016 года.

This page will show you why Falanster has started the Wiki-markup, what we add and will add to the page during 2015-2016 year.

History of edits (Latest: Yulia_Grinkevich 2 years, 1 month ago) §

Асноўная мэта - гэта ўмацаванне вікіпедыйнай супольнасці. Будзе моцнай супольнасць, будзе багатая беларуская вікіпедыя, а разам з тым узбагаціцца культура і мова.

The main aim is to make the Wikipedia community stronger. The stronger community is, the richer Belarusian Wikipedia will be. So the culture and language will enrich with that.

History of edits (Latest: Yulia_Grinkevich 2 years, 1 month ago) §

Які з раздзелаў? Шчыра кажучы, мы за тое, каб быў адзін беларуcкі раздзел, але падтрымліваем ініцыятывы вікіпедыстаў, і з раздзелу класічнага (55 397 артыкулаў), і з раздзелу акадэмічнага правапісу (80 322 артыкулаў на 7 лютага 2015).

Which of the sections? To be honest, we are for having one Belarusian section. But we welcome Wikipedians' initiatives both for the classic orthography (55397 articles) and for the academic orthography (80322 articles by January 7th, 2015).

History of edits (Latest: Yulia_Grinkevich 2 years, 1 month ago) §

У чым жа ўмацаванне заключаецца? Мы доўгі час кантактавалі з вікіпедыстамі і даведваліся пра іхнія праблемы, правялі апытанне, якое паказала асноўныя чаканні як актыўных вікіпедыстаў, так і звычайных карыстальнікаў і вызначылі тры асноўныя кірункі ў Вікіфікацыі:

What does strengthening mean? We have been contacting with Wikipedians for a long time and found out their problems, conducted a survey which showed the main expectations of both active Wikipedians and common users. We picked out three main directions in Wiki-markup:

History of edits (Latest: Julia_Bialokoz 2 years, 1 month ago) §

Першы кірунак. Гэта мерапрыемствы ў Мінску ды іншых мястэчках краіны: адкрытыя лекцыі, майстар-класы, конкурсы і сумесныя з іншымі суполкамі падзеі. Калі рэзюмаваць - нарошчванне кантактаў паміж вікі-супольнасцю і тымі, хто можа пашыраць яе тэматыку і колькасць рэдактараў.

The first direction is events in Minsk and other Belarusian towns. They are open lectures, masterclasses, contests and other events with different communities. It means enlarging contacts between Wiki-community and those who can widen its subject and the quantity of editors.

History of edits (Latest: Julia_Bialokoz 2 years, 1 month ago) §

Другі кірунак. Гэта праца з медыя-прасторай і піярам. Пашырэнне прысутнасці ў прэсе, на розных падзеях (канфэренцыях, святах і інш), дзе можна пазіцыянаваць Вікіпедыю і ствараць яе прыцягальны і пазітыўны вобраз.

The second direction. This is work with media space and PR. The main task is to make Wikipedia popular and create its appealing and positive image via press and different events (conferences, holidays, etc).

History of edits (Latest: Julia_Bialokoz 2 years, 1 month ago) §

І трэці, найбольш значны для нас кірунак. Гэта перадача ведаў. Мы хочам зрабіць Дапаможнік Вікіпедыста. Гэта будзе электронны і папяровы варыянты для вікіпедыстаў-пачаткоўцаў. Мы хочам зрабіць яго талакой. Гэта значыць прыцягнуць розных людзей да сумеснай творчасці: і бывалых вікіпедыстаў, і пачаткоўцаў, і тых, хто можа пасля ўзаемадзейнічаць з Вікіпедыяй: студэнтаў, журналістаў, масткоў, лінгвістаў, даследчыкаў і г.д.

And the most important direction is to pass knowledge. We want to create Wikipedian's Helper. It will be electronic and paper-based versions for Wiki-beginners. We want to make it together. It means attracting different people to joint creation: experienced Wikipedians, beginners as well as those who can interact with Wikipedia afterwards (students, journalists, artists, linguists, researchers, etc).

History of edits (Latest: Julia_Bialokoz 2 years, 1 month ago) §

Што будзе ідэальным вынікам? На наш погляд, гэта гатоўнасць беларускай вікі-супольнасці зладзіць міжнароднае мерапрыемства і запрасіць такіх жа актывістаў з розных краінаў у Беларусь, напрыклад, у 2017 годзе. Тады наша місія будзе дасягнута і мы перадамо эстафету новай генерацыі.

What will be the best result? In our opinion, this is readiness of the Belarusian Wiki-community to organize an international event and invite activists from different countries to Belarus in 2017, for instance. Only then our aim will be completed and we will pass the baton to a new generation.

History of edits (Latest: Julia_Bialokoz 2 years, 1 month ago) §
Pages: ← previous Ctrl next
1 2

© http://falanster.by/. License: СС BY-SA 4.0 Int