Волонтерство, практика и стажировки

falanster.by, “Валанцёрcтва, практыка і стажыроўкі (to rus)”, public translation into Russian from Belarusian More about this translation.

Translate into another language.

Participants

nadyabadya 400 points
rizoma 2 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next
1 2

Валанцёрcтва, практыка і стажыроўкі (to rus)

Волонтерство, практика и стажировки

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years, 1 month ago) §

Валанцёрcтва, практыка і стажыроўкі

Волонтерство, практика и стажировки

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years, 1 month ago) §

На працягу 2015 года Фаланстэр працягвае супрацоўнiцтва з студэнтамi-практыкантамi i валанцёрамi, а таксама распачынае стажыроўкі ў сферы грамадскай актыўнасці.

На протяжении 2015 года Фаланстер продолжает сотрудничество со студентами-практикантами и волонтерами, а также начинает стажировки в сфере общественной активности.

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years, 1 month ago) §

Людзі розных прафесій атрымлiваюць магчымасць палепшыць свае навыкі i знайсці сябе!

Люди разных профессий получают возможность улучшать свои навыки и найти себя!

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years, 1 month ago) §

Што мы прапануем?

Что мы предлагаем?

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years, 1 month ago) §

Практыкантам, валанцёрам і стажорам

Практикантам, волонтерам и стажерам

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years, 1 month ago) §

рэальныя і цікавыя практычныя заданнi ў грамадскай арганізацыі (правядзенне мерапрыемстваў, арганiзацыя клубаў i праектаў)

реальные и интересные практические задания в общественной организации (проведение мероприятий, организация клубов и проектов)

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years, 1 month ago) §

камунікацыі з людзьмі, якія маюць шматгадовы вопыт грамадскай актыўнасці,

коммуникации с людьми, которые имеют многолетний опыт общественной активности,

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years, 1 month ago) §

магчымасць пашырыць веды не толькі па сваім профілі ці прафесіі, але і ў шматлікіх актуальных галінах (свабодныя праграмы i аўтарскае права, праца з вікітэхналогіямі, вядзенні дакументацыі арганізацыі, будова Wi-Fi сетак, адміністраванне і пабудова сайтаў і інш.)

возможность расширять знания не только по своему профилю или профессии, но и в многочисленных актуальных отраслях (свободные программы и авторское право, работа с викитехнологиями, ведение документации организации, создание Wi-Fi сетей, администрирование и создание сайтов и др.)

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years, 1 month ago) §

камандная праца ў рэале і праз сеціва ў розных праектах,

командная работа в реале и через интернет в различных проектах,

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years, 1 month ago) §

практыка узаемадзеяння з сацыяльнымі сеткамі, напісанне журналісцкіх матэрыялаў, рэалізацыя PR і медыя стратэгій.

практика взаимодействия с социальными сетями, написание журналистских материалов, реализация PR- и медиа- стратегий.

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years, 1 month ago) §

Што мы робім?

Что мы делаем?

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years, 1 month ago) §

Інструмент Удзелу, анлайн-платформа для фарміравання пазіцыі і прыняцця рашэнняў супольнасці і калектывамі (электронная дэмакратыя), у тым ліку, з выйсцем на ўзровень краіны,

Инструмент Участия, онлайн-платформа для формирования позиции и принятия решений сообщества и коллективами (электронная демократия), в том числе, с выходом на уровень страны,

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years, 1 month ago) §

Мэш-клуб, эксперыментальны праект па вывучэнню і развіццю бяздротавых сетак у нашым грамадстве,

Mesh-клуб, экспериментальный проект по изучению и развитию беспроводных сетей в нашем обществе,

History of edits (Latest: rizoma 3 years ago) §

Ars Nova, клуб вывучэння свабодных графічных прылад і стварэння фірмовага стылю праектаў Фаланстэра,

Ars Nova, клуб изучения свободных графических инструментов и создания фирменного стиля проектов Фаланстера,

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years, 1 month ago) §

Вікіфікацыя, актывізацыя беларускага вікі-руху і павялічванне свабодных ведаў і кантэнта, выпрацоўка сеткавай культуры ў грамадстве.

Викификация, активизация белорусского вики-движения и увеличение свободных знаний и контента, выработка сетевой культуры в обществе.

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years, 1 month ago) §

Смачная Творчасць, пашырэнне творчага патэнцыялу аўтараў, прыцягванне грамадзян у рэформу аўтарскага права ў Беларусі.

Вкусное Творчество, расширение творческого потенциала авторов, привлечение граждан к реформе авторского права в Беларуси.

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years, 1 month ago) §

Фаланстэр, гэта дзейнасць прысвечаная развіццю і пашырэнню арганізацыі, яе рэсурсаў і ўзбагачэння ўнутранага жыцця, а таксама міжнародных сувязяў.

Фаланстер, это деятельность, посвящённая развитию и расширению организации, её ресурсов и обогащения внутренней жизни, а также международных связей.

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years, 1 month ago) §

Ці падыходзіце вы нам на практыку, стажыроўку ці валантэрства?

Подходите ли вы нам на практику, стажировку или волонтёрство?

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years, 1 month ago) §

Нашы праекты ў большасці з’яўляюцца міждысцыплінарнымі, таму магчыма рэалізавацца і атрымаць веды па розных накірунках.

Наши проекты в большинстве являются междисциплинарными, поэтому можно реализоваться и получить знания по различным направлениям.

History of edits (Latest: nadyabadya 3 years, 1 month ago) §
Pages: ← previous Ctrl next
1 2

© falanster.by. License: CC BY-SA