What does the EVS mean for the Falanster and for volunteers?

falanster.by, “Што такое ЕВС для Фаланстэра і для валанцёраў”, public translation into English from Belarusian More about this translation.

Translate into another language.

Participants

rizoma 446 points
l_wells 1 no points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next
1 2

Што такое ЕВС для Фаланстэра і для валанцёраў

What does the EVS mean for the Falanster and for volunteers?

History of edits (Latest: rizoma 2 years, 1 month ago) §

19 кастрычніка 2016 года Фаланстэр атрымаў акрэдытацыю Еўрапейскай валанцёрскай службы ад праграмы Эразмус+. Гэта значыць, што мы можам прымаць валанцёраў з кранаў Еўропы і дасылаць беларускіх валанцёраў на розныя еўрапейскія праекты.

On the 19th of October 2016 Falanster get accreditation of EVS from Erasmus+ program. This means we can receive volunteers from EU countries and send belarusian volunteers to the different European projects

History of edits (Latest: l_wells 1 year, 10 months ago) §

Мэта ўдзелу Фаланстэра ў ЕВС руху: спрыяць узмацненню лакальных некамерцыйных арганізацый, развіццю міжнароднага валанцёрства, абмену досведам сярод моладзі і нефармальнай адукацыі.

The aim of the Falanster's participation in the EVS movement is to foster and reinforce local civil organisation, international volunteering, knowledge and experience exchange among the youth and develop informal education.

History of edits (Latest: rizoma 2 years, 1 month ago) §

Што такое ЕВС?

What is the EVS?

History of edits (Latest: rizoma 2 years, 1 month ago) §

Гэта магчымасць паехаць у адну з краінаў Еўразвязу ў некамерцыўную агрганізацыю ці ініцыятыву (ці накшталт такой) і валанцёрыць там каля 30 гадзін на тыдзень на працягу перыяду - з 2 тыдняў да 12 месяцаў (у залежнасці ад праекту).

This is an opportunity to visit one of EU country NGOs and have regular volunteering (around 30 hour per week) for from 2 week up to 12 months (the period depends on a project).

History of edits (Latest: rizoma 2 years, 1 month ago) §

Амаль усе выдаткі аплочваюцца праектам Эразмус+.

Almost 100% of expenses are covered by Erasmus+ program.

History of edits (Latest: rizoma 2 years, 1 month ago) §

Валанцёр павінен мець узрост ад 17 да 30. Модадзі з меншымі магчымасцямі надзяляецца асобая ўвага і дапамога пры ўдзеле ў праектах.

A volunteer have to be between 17-30 years old. The youth from volnurable groups have special attention during the participation in the projects.

History of edits (Latest: rizoma 2 years, 1 month ago) §

Праекты могуць быць вельмі рознымі ў залежнасці ад напрамкаў арганізацый, што іх ладзяць:

Projects can be various and depend on host organization activities. For example:

History of edits (Latest: rizoma 2 years, 1 month ago) §

асабістае і сацыяльна-адукацыйнае развіццё,

personal and societal educational development,

History of edits (Latest: rizoma 2 years, 1 month ago) §

грамадскі ўдзел,

civil participation,

History of edits (Latest: rizoma 2 years, 1 month ago) §

сацыяльная праца,

social work,

History of edits (Latest: rizoma 2 years, 1 month ago) §

праблемы навакольнага асяроддзя,

environmental issues,

History of edits (Latest: rizoma 2 years, 1 month ago) §

нефармальная адукацыя,

informal education,

History of edits (Latest: rizoma 2 years, 1 month ago) §

культура і крэатыўнасць,

culture and creativity,

History of edits (Latest: rizoma 2 years, 1 month ago) §

інфармацыйныя тэхналогіі, медыя пісьменнасць і г.д.

informational technology, media literacy and the like.

History of edits (Latest: rizoma 2 years, 1 month ago) §

Ад валанцёра не патрабуюцца прафісійныя навыкі працы і на працягу валанцёрства будзе адбывацца адукацыя па тых тэмах, з якімі неабходна будзе працаваць. Самае галоўнае тут - цікавасць да сферы дзейнасці праекта, жаданне ўдзельнічаць, навучацца і прымяняць досвед на практыцы, камунікаваць з супольнасцю.

The volunteer does not need to have professional skills. Educational process is intangible part of volunteering in different organizations. The focal point is the personal motivation and interest to project field, stable wishes to take part, to get new knowledge, learn and implement them into practice, communicate with communities.

History of edits (Latest: rizoma 2 years, 1 month ago) §

Важна ведаць, што ЕВС не з’яўляецца:

It is important to emphasis that EVS is not:

History of edits (Latest: rizoma 2 years, 1 month ago) §

выпадковым, неарганізаваным, частковым валанцёрствам,

time to time, non-organised, part volunteering,

History of edits (Latest: rizoma 2 years, 1 month ago) §

працай на прадпрыемстве і аплочваемай працай,

job in the company and payable position,

History of edits (Latest: rizoma 2 years, 1 month ago) §

турыстычнай дзейнасцю,

touristic activity,

History of edits (Latest: rizoma 2 years, 1 month ago) §

моўнымі курсамі,

language courses,

History of edits (Latest: rizoma 2 years, 1 month ago) §

эксплуатацыяй таннай працоўнай сілы,

expliotation of cheap workforce

History of edits (Latest: rizoma 2 years, 1 month ago) §

адукацыяй і прафесійнай падрыхтоўкай за мяжой.

education or professional training abroad

History of edits (Latest: rizoma 2 years, 1 month ago) §

Як трапіць на ЕВС праект?

How to joining in the EVS project?

History of edits (Latest: rizoma 2 years, 1 month ago) §

Каб паўдзельнічаць у адным з ЕВС праектаў ад Фаланстэра, неабходна

In order to participate in one of the EVS project from Falanster you need

History of edits (Latest: rizoma 2 years, 1 month ago) §

Для ўдзельнікаў, якія задаюць прыехаць у Беларусь з Еўрапейскага Саюза запоўніць анкету

1. For EU participators. As the first step you need to submit or form.

History of edits (Latest: rizoma 2 years, 1 month ago) §

Для ўдзельнікаў з Беларусі, якія жадаюць адправіцца ў Еўропу трэба паваланцёрыць у Фаланстэры (ці прайсці практыку або стажыроўку). Падчас валанцёрства мы абіраем найбольш падыходзячых кандыдатур.

2. For participants from Belarus. Firstly, you need to successfully volunteering (or internship) in the Falanster. After the local volunteering we chose the most dilligent and productive persons as a candidate.

History of edits (Latest: rizoma 2 years, 1 month ago) §
Pages: ← previous Ctrl next
1 2

© falanster.by. License: CC BY-SA 4.0 Int