Prakseologia - Część 3 - Celowe działanie

Praxgirl, “Praxeology - Episode 3 - Purposeful Action”, public translation into Polish from English More about this translation.

See also 6 similar translations

Another translations: into Russian, into Hebrew, into Dutch, into Spanish, into French. Translate into another language.

Participants

homearmy 474 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: previous Ctrl next →
1 2

Finally, I want to express that Praxeology doesn’t distinguish between “active” or “passive” action. There’s no difference between a cook who shows up to work everyday, or an unemployed college grad who chooses to stay home instead of looking for work. If you have the ability to change the future, it doesn't matter whether you do something or not, it is still an action

Na końcu chciałabym powiedzieć, że prakseologia nie widzi różnicy pomiędzy aktywnym działaniem, czy zaniechaniem. Nie ma różnicy pomiędzy kucharzem, który codziennie pojawia się w pracy, a bezrobotnym absolwentem, który postanawia siedzieć w domu, zamiast szukać zatrudnienia. Jeśli masz możliwość, żeby zmienić przyszłość, to nie gra roli co robisz, czy też czego nie robisz - to wciąż jest działanie.

History of edits (Latest: homearmy 7 years, 3 months ago) §

Human action is purposeful behavior, something that we are all in a position to understand, and it is the distinguishing characteristic of human beings. This is what Praxeology studies. I’ll see you in the next lesson.

Każdy może pojąć, że ludzkie działania są celowe i właśnie ta cecha wyróżnia istoty ludzkie. To właśnie bada prakseologia. Do zobaczenia na następnej lekcji.

History of edits (Latest: homearmy 7 years, 3 months ago) §
Pages: previous Ctrl next →
1 2