Prakseologia - Część 3 - Celowe działanie

Praxgirl, “Praxeology - Episode 3 - Purposeful Action”, public translation into Polish from English More about this translation.

Another translations: into Russian, into Hebrew, into Dutch, into Spanish, into French. Translate into another language.

Cześć, tu Praksa.

Podczas poprzedniej lekcji wyjaśniłam metodykę, którą posługuje się prakseologia do badania ludzkich zachowań. Przedstawiłam pojęcie aksjomatów i podstawową prawdę, na której opiera się cała nauka prakseologii, brzmiącą: "Ludzkie działania są celowe".

W tej lekcji chciałabym wyjaśnić, co prakseologia definiuje jako "celowe działanie" i odróżnia od wszystkich innych kategorii ludzkich zachowań, które błędnie mogłyby prowadzić do krytyki prakseologii.

Aksjomat "ludzkie działania są celowe" opisuje świadome dążenie człowieka do osiągania celów. Takie postępowanie jest zdecydowanie odmienne od nieświadomych reakcji, takich jak odruchy niekontrolowane. Jeżeli lekarz uderzy mnie pod kolanem i moja noga drgnie, to będzie niekontrolowana zachowanie, będące poza obszarem, którym zajmuje się prakseologia.

Odruchy lub sytuacje takie jak choroby, czy zjawiska naturalne, jak pogoda, są poza naszą kontrolą, ale to fakty, które człowiek musi wziąć pod uwagę podczas działania. Istnieją sytuacje, gdzie człowiek może odnieść sukces siłą swojej woli, zwalczając słabości lub równoważąc genetyczne lub fizyczne ułomności, czy przezwyciężając odruchy za pomocą treningu. Obszar celowego działania jest rozszerzany tak dalece, jak tylko jest to możliwe.

Prakseologia zajmuje się badaniem działań, a nie psychologicznych impulsów, które do nich prowadzą. To właśnie odróżnia prakseologię od psychologii. Psychologia bada świadome i nieświadome czynniki, które pobudzają człowieka do akcji. Prakseologia bada akcje same w sobie, nie biorąc pod uwagę motywów, którymi jest zainteresowana psychologia. Stąd używany w prakseologii termin "nieświadomy", a używany w psychologii termin "podświadomy", znaczą całkiem coś innego, ponieważ należą do całkiem odmiennych dziedzin nauki i systemów badań.

W prakseologii termin "ludzkie działanie" nie mówi wyłącznie o nadawaniu preferencji, lecz faktycznie je określa. W niektórych sytuacjach ludzie preferują okoliczności, na które nie mają wpływu, jak warunki pogodowe. Na przykład Jan może przedkładać słoneczne dni od deszczowych, pomimo, że nie może kontrolować pogody. Ludzie podejmujący działanie dokonują wyborów, podejmują decyzje i próbują doprowadzić je do końca. Jeżeli z dwóch rzeczy trzeba wybrać tylko jedną, wtedy człowiek musi dokonać wyboru jednej z nich, a odrzucić drugą. Dlatego działanie zawsze pociąga za sobą akceptację i rezygnację.

Na końcu chciałabym powiedzieć, że prakseologia nie widzi różnicy pomiędzy aktywnym działaniem, czy zaniechaniem. Nie ma różnicy pomiędzy kucharzem, który codziennie pojawia się w pracy, a bezrobotnym absolwentem, który postanawia siedzieć w domu, zamiast szukać zatrudnienia. Jeśli masz możliwość, żeby zmienić przyszłość, to nie gra roli co robisz, czy też czego nie robisz - to wciąż jest działanie.

Każdy może pojąć, że ludzkie działania są celowe i właśnie ta cecha wyróżnia istoty ludzkie. To właśnie bada prakseologia. Do zobaczenia na następnej lekcji.

Original (English): Praxeology - Episode 3 - Purposeful Action

Translation: © homearmy .

translatedby.com crowd

Like this translation? Share it or bookmark!