Правила использования сайта

l_wells, “Правілы карыстання сайтам”, public translation into Russian from Belarusian More about this translation.

Another translations: into English. Translate into another language.

Participants

l_wells 385 points
GreenLos 24 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next
1 2

Правілы карыстання сайтам

Правила использования сайта

History of edits (Latest: l_wells 1 year, 6 months ago) §

Даныя і прыватнасць

Данные и конфиденциальность

History of edits (Latest: l_wells 1 year, 6 months ago) §

На сайце ўстаноўлены Google Analytics. Гэта значыць, што трэці бок можа збіраць інфармацыю пра вас. Для тых, хто не згодны з такім падыходам, калі ласка выкарыстоўвайце адмысловыя плагіны на сваіх браўзерах (напрыклад, Privacy Badger, Ublock і іншыя).

На сайте установлен Google Analytics. Это значит, что третья сторона может собирать информацию о вас. Те, кто не согласен с таким подходом, могут использовать различные плагины на своих браузерах, например Privacy Badger, Ublock и другие.

History of edits (Latest: GreenLos 1 year, 4 months ago) §

Даныя, якія сабраныя ў формах гугл, мы выкарыстоўваўваем толькі адпаведна вашым адказам і мэты самой формы. Мы не нясем адказнасці за некарэктна выкарыстаныя персанальныя даныя, якія запаўняліся не на нашай інфраструктуры (сайце, вікі).

Данные, собранные через гугл-формы, используются нами только в соответствии с вашими ответами и с целями, для которых данные формы были созданы. Мы не несем ответственности за некорректно использованные личные данные, которые заполнялись не на нашей инфраструктуре (сайте, вики).

History of edits (Latest: GreenLos 1 year, 4 months ago) §

Сайт размяшчае кукі на вашым кампьютары. Таму, калі вы жадаеце іх адключыць, карыстайцеся наладкамі браўзера.

Сайт размещает куки на вашем компьютере. Поэтому, если вы хотите их отключить, пользуйтесь настройками браузера.

History of edits (Latest: l_wells 1 year, 6 months ago) §

Змесціва

Содержание

History of edits (Latest: l_wells 1 year, 6 months ago) §

Змесціва на сайце размяшчаецца пад ліцэнзіяй Creative Commons Attribution - Share Alike 4.0. Мы матывуем валанцёраў, практыкантаў, стажораў арганізацыі ствараць сваё змесціва і код пад свабоднымі і адкрытымі ліцэнзіямі (Creative Common BY-SA 4.0, GNU GPL 3.0 і інш.) Пад змесцівам разумеецца тэкст, фота, гук, відэа і змешаны матэрыял.

Содержание на сайте размещается под лицензией Creative Commons Attribution - Share Alike 4.0. Мы мотивируем волонтеров, практикантов, стажеров организации делать свое содержание и код под свободными и открытыми лицензиями (Creative Common BY-SA 4.0, GNU GPL 3.0 і інш.) Под содержанием подразумевается текст, фото, звук, видео и смешанный материал.

History of edits (Latest: l_wells 1 year, 6 months ago) §

На сайце магчыма запазычанае змесціва, якое будзе пазначацца адмыслова. Любое запазычанае змесіцва выкарыстоўваецца ў асветніцкіх і некамерцыйных мэтах, згодна статутнай дзенасці МГА "Фаланстэр" і адпавядае адукацыйным абмежаванням і выключэнням артыкула 32 Закона "Аб аўтарскім праве і сумежных правах" Рэспублікі Беларусь.

На сайте возможен заимствованный материал, который будет обозначаться специальным образом. Любое заимствованное содержание используется в образовательных и некоммерческих целях согласно статутной деятельности Фаланстера и отвечает образовательным ограничениям и исключениям артикула 32 Закона "Об авторском праве и смежных правах" Республики Беларусь.

History of edits (Latest: GreenLos 1 year, 4 months ago) §

Устаўленыя на старонках віджэты трэціх сэрвісаў (напрыклад, youtube.com) выкарыстоўваюць сваю ліцэнзію і адпавядаюць мэце выкарыстання.

Установленные на страницах виджеты третьих сервисов (например youtube.com) используют свою лицензию и отвечают цели использования.

History of edits (Latest: l_wells 1 year, 6 months ago) §

Ніжэй апісаны ўмовы для тых, хто хоча карыстацца або дадаваць (пісаць/фатаграфаваць/здымаць) новае змесціва на сайт:

Ниже описаны условия для тех, кто хочет использовать или добавлять (писать/фотографировать/снимать) новое содержание на сайт:

History of edits (Latest: l_wells 1 year, 6 months ago) §

Што можна рабіць са змесцівам сайта?

Что можно делать с содержанием сайта?

History of edits (Latest: l_wells 1 year, 6 months ago) §

Вы можаце капіраваць, распаўсюджваць, рэміксаваць, адаптаваць змесіца і ствараць вытворныя творы (тэкст, фота, відэа), у тым ліку для камерцыйных патрэб да таго часу, пакуль вы прытрымліваецеся гэтых жа ўмоваў у дачыненні да сваіх новых твораў, пабудаваных на аснове твораў, якія не пазначаны іншымі умовамі. Усе новыя творы, або творы, створаныя па замове, будуць адпавядаць тым жа ўмовам. Тэкст ліцэнзіі чытайце на старонцы Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International.

Вы можете копировать, распространять, смешивать, адаптировать содержание и создавать производные материалы (текст, фото, видео), в том числе для коммерческих нужд до того времени, пока вы придерживаетесь таких же условий в отношении своих новых материалов, сделанных на основе материалов, которые не помечены другими условиями. Все новые материалы, или материалы, созданные по соглашению, будут отвечать тем же условиям. Текст лицензии читайте на странице Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International.

History of edits (Latest: l_wells 1 year, 6 months ago) §
Pages: ← previous Ctrl next
1 2