Digital Laboratory. Additional pages

falanster.by, “Лічбавая майстэрня. Дадатковыя старонкі”, public translation into English from Belarusian More about this translation.

Translate into another language.

Participants

DaryaSolomina 767 points
rizoma 74 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next
1 2 3

Лічбавая майстэрня. Дадатковыя старонкі

Digital Laboratory. Additional pages

History of edits (Latest: rizoma 1 year, 1 month ago) §

Ініцыятыве

For an initiative

History of edits (Latest: rizoma 1 year, 1 month ago) §

Што такое ініцыятыва.

What is the Initiative?

History of edits (Latest: rizoma 1 year, 1 month ago) §

Ініцыятыва - гэта грамадская некамерцыйная арганізацыя, праект або група, якая дзейнічае на карысць грамадства.

Initiative is a civil non-commercial organization, project or a group that functions for the sake of society.

History of edits (Latest: rizoma 1 year, 1 month ago) §

Пачынаюцы працу з ініцыятывамі мы звяртаем увагу на тры асноўныя каштоўнасці:

Starting work with initiatives we pay an attention to the three main values:

History of edits (Latest: rizoma 1 year, 1 month ago) §

1. Ініцыятыва павінна быць некамерцыйнай, гэта значыць, што яе дзейнасць перш за усё накіравана на паляпшэнне грамадства.

1. The initiative should be non-commercial, this means that its agency firstly is aimed for the improvement of a society.

History of edits (Latest: rizoma 1 year, 1 month ago) §

2. Нам важна дапамагаць ініцыятывам, якія маюць або імкнуцца стварыць супольнасць і развіваюць унутранае самакіраванне.

2. For us it is important to support those initiatives which have or aspire after creating an association and developing inner self-government.

History of edits (Latest: DaryaSolomina 1 year, 1 month ago) §

3. Ініцыятыва, якой трэба дапамога, адкрытая, як для патэнцыйных удзельнікаў, так і для каманды Лічбавай Майстэрні.

3. Initiative that needs support is opened both for potential members and for the Digital Laboratory Team.

History of edits (Latest: rizoma 1 year, 1 month ago) §

У чым мы можам дапамагчы?

How can we help?

History of edits (Latest: rizoma 1 year, 1 month ago) §

Адрамантаваць або стварыць сайт

To repair or create a web-site.

History of edits (Latest: DaryaSolomina 1 year, 1 month ago) §

Зрабіць дызайн плаката, банера, лагатыпа і г.д.

To make a design of a poster, banner, logotype, etc..

History of edits (Latest: DaryaSolomina 1 year, 1 month ago) §

Напісаць мабільнае прыкладанне.

To write a mobile application.

History of edits (Latest: rizoma 1 year, 1 month ago) §

Пераставiць аперацыйную сістэму.

To reinstall an operating system.

History of edits (Latest: DaryaSolomina 1 year, 1 month ago) §

Перакласці вэб-сэрвіс або зрабіць ўрок па лічбавай бяспецы

To translate a web-service or to make a lesson about a digital security.

History of edits (Latest: rizoma 1 year, 1 month ago) §

А яшчэ мы вырашаем шмат iншых задач!

And also we address a number of other problems!

History of edits (Latest: rizoma 1 year, 1 month ago) §

Як мы працуем?

How are we working on?

History of edits (Latest: rizoma 1 year, 1 month ago) §

У першую чаргу мы ствараем супольнасць айці-валанцёраў, якія ў патрэбны момант дапамагуць вашай задачы.

Firstly, we create an association of IT-volunteers who agree to help with your task at the right moment.

History of edits (Latest: DaryaSolomina 1 year, 1 month ago) §

Па-другое, любую ініцыятыву, якая да нас звернецца мы разглядаем як партнёраў. Іншымі словамі, мы рашаем задачы разам напрацягу ўсяго ўзаемадзеяння. Варта памятаць, што мы не з’яўляемся сэрвісам або фірмай па стварэнню сайтаў.

Secondly, any initiative appealing to us we consider as a partner. In other words, we solve problems together during the interaction. It is necessary to remember that we are not a service or a firm for creating sites.

History of edits (Latest: DaryaSolomina 1 year, 1 month ago) §

І апошняе: у выніку нашай дапамогі, валанцёр і ініцыятыва ўзаемна перадаюць і атрымліваюць веды ў падтрымцы сваёй лічбавай інфраструктуры ў будучым, напрыклад, ініцыятыва ўмее размаўляць з айці-валанцёрамі, фармуляваць ім задачы.

Finely, as a result of our help, a volunteer and an initiative are mutually transfer and receive knowledge in maintaining its digital infrastructure’s support in future, for example, an initiative can speak with IT-volunteers, formulate tasks for them.

History of edits (Latest: rizoma 1 year, 1 month ago) §

Крокі

Steps

History of edits (Latest: DaryaSolomina 1 year, 1 month ago) §

Пры атрыманні вашай анкеты мы рушым праз наступныя крокі:

When we receive your form we go through the next steps:

History of edits (Latest: rizoma 1 year, 1 month ago) §

Тэлефануем вам і высвятляем неабходнае ў задачы.

We call you and find out the required task in.

History of edits (Latest: DaryaSolomina 1 year, 1 month ago) §

Пачынаем пошук валанцёра, або самі прыступааем да задачы, калі ў нас вызваляюцца рэсурсы каманды.

We start to search a volunteer or start to do the task by ourselves if sources from our team are free.

History of edits (Latest: DaryaSolomina 1 year, 1 month ago) §

Сочым за прагрэсам працы над задачай і дапамагаем вырашаць непаразуменні з валанцёрам, калі такія ўзнікаюць

Look after the work progress of the task and help to clarify appearing misunderstandings with the volunteer.

History of edits (Latest: DaryaSolomina 1 year, 1 month ago) §

Для валанцёра

For a volunteer

History of edits (Latest: DaryaSolomina 1 year, 1 month ago) §

Хто такі айці-валанцёр?

Who is an IT-volunteer?

History of edits (Latest: DaryaSolomina 1 year, 1 month ago) §

Гэта чалавек, які мае тэхнічныя веды і выкарыстоўвае іх для дапамогі грамадскім ініцыятывам.

It’s a person who has the technical knowledge and appeal to it for the benefit of social initiatives.

History of edits (Latest: DaryaSolomina 1 year, 1 month ago) §

Самыя патрэбныя тэхналогіі

The most necessary technologies

History of edits (Latest: DaryaSolomina 1 year, 1 month ago) §

Для валанцёраў-праграмістаў: html, javascript, android css, php, wordpress, ssh, git, drupal, framework, linux, apache, mysql, UX/UI, java, gulp

For volunteers-programmers: html, javascript, android css, php, wordpress, ssh, git, drupal, framework, linux, apache, mysql, java, gulp.

History of edits (Latest: rizoma 1 year, 1 month ago) §
Pages: ← previous Ctrl next
1 2 3