Cyclist Corner

English version: Nadzeya Babrounik, “Куток Раварыста”, public translation into English from Belarusian More about this translation.

Translate into another language.

Participants

nadzeyabobrovnik 443 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next
1 2

Куток Раварыста

Cyclist Corner

History of edits (Latest: nadzeyabobrovnik 5 months, 3 weeks ago) §

Куток Раварыста - валанцёрская ініцыятыва па рэмонту ровараў. Створаная для падтрымкі роварнай супольнасці ды росту камунікацыі паміж раварыстамі. Праводзіцца на базе Фаланстэра.

Cyclist Corner is a voluntary initiative for repairing bicycles. It's designed to support the cycling community as well as the growth of communication between cyclists. Cyclist Corner is located in Falanster.

History of edits (Latest: nadzeyabobrovnik 5 months, 3 weeks ago) §

Што можа пайсці не так?

What can go wrong with your bike?

History of edits (Latest: nadzeyabobrovnik 5 months, 3 weeks ago) §

- прабілася кола;

- the wheel broke through;

History of edits (Latest: nadzeyabobrovnik 5 months, 3 weeks ago) §

- знасіліся тармазы;

- the brakes are worn out;

History of edits (Latest: nadzeyabobrovnik 5 months, 3 weeks ago) §

- не пераключаюцца хуткасці;

- gear selection doesn't work;

History of edits (Latest: nadzeyabobrovnik 5 months, 3 weeks ago) §

- парваўся тросік;

- broken cable;

History of edits (Latest: nadzeyabobrovnik 5 months, 3 weeks ago) §

- усё, што заўгодна.

- whatever.

History of edits (Latest: nadzeyabobrovnik 5 months, 3 weeks ago) §

Што рабіць?

What to do?

History of edits (Latest: nadzeyabobrovnik 5 months, 3 weeks ago) §

Ехаць (калі усё зусім дрэнна - ісці побач з роварам) да нас. Адрамантаваць свой ровар можна бескаштоўна: наш Куток - гэта валанцёрская ініцыятыва, што існуе на ахвяраванні карыстальнікаў. У падзяку ты можаш пакінуць грошаў на развіцце руху або інструменты. А можа, ты сам - майстра пачынкі, і ёсць жаданне дапамагаць ці вучыць іншых, але проста ня маеш неабходных прылад? У такім выпадку будзем рады бачыць цябе ў якасці валанцёра.

Ride (if all is the really bad, then wheel the bicycle) to us. Repair your bicycle for free: our corner is a voluntary initiative that exists on the users' donations. To express your gratitude, you donate for the development of the movement or for tools. Or perhaps you are the master of repairing, and eager to help or teach others, but don't have the necessary equipment? In this case, we are glad to see/invite you as a volunteer.

History of edits (Latest: nadzeyabobrovnik 5 months, 3 weeks ago) §

Чаго мы жадаем?

What do we want?

History of edits (Latest: nadzeyabobrovnik 5 months, 3 weeks ago) §

Наша ініцыятыва накіраваная на падтрымку роварнай супольнасці - мы жадаем павелічэння камунікацыі паміж раварыстамі. Таксама нас цікавіць распаўсюджванне ведаў пра ровар-культуру і бяспека раварыстаў у гарадскім асяроддзі. Інакш кажучы, мы мусім бачыць на дарогах спраўна працуючыя ровары, а ў нашым Кутку - пазітыўных людзей, у якіх завязваюцца новыя знаёмствы і родзяцца самыя нечаканыя ідэі.

Our initiative aims to support the cycling community, so we want to increase the communication between cyclists. Also, we are interested in spreading knowledge about the culture of cycling and cyclists' safety in an urban environment. In other words, we want to see good working bikes on the roads, and positive people who make new acquaintances and produce the most unexpected ideas in our corner.

History of edits (Latest: nadzeyabobrovnik 5 months, 3 weeks ago) §

Хто патрэбен/што патрэбна?

Who and what is needed?

History of edits (Latest: nadzeyabobrovnik 5 months, 3 weeks ago) §

Так як Куток - ініцыятыва неабыякавых людзей, то будзем задаволеныя, калі наведвальнікі таксама будуць на адной з намі хвалі: падзякаваць за працу валанцёра можна данэйтам. Яшчэ нам неабходныя людзі, якія б маглі адказваць за працу Кутка - адчыняць і зачыняць яго ў патрэбны час. Патрэбныя таксама добрыя рукі, што будуць пачыняць ровары. Далучыцца да каманды надзвычай проста: пішыце на нашу пошту [email protected] Мы жадаем Кутку доўгага працоўнага жыцця, таму радыя любым зацікаўленым у падтрымцы роварнага руху людзям. І не цікаўным рады також - хто, як не мы, можа распавесці пра карыснасць, таннасць і экалагічнасць роварных падарожжаў?

Since the corner is an initiative of people who concern, we will be pleased if the visitors will also be on the same page with us and support the work of volunteers with a donation. Furthermore, we need people who can be responsible for the work of the Corner and will open and close it when needed. We are also in need of good people who can repair bikes. To join the team is super simple: write to our mail [email protected] We want the Corner to have a long working life, so all people interested in supporting the cycling movement are welcome. Those who are not interested are welome too - we can tell you about the usefulness, low cost and environmental friendliness of cycling trips?

History of edits (Latest: nadzeyabobrovnik 5 months, 3 weeks ago) §

Мяняй правілы!

Change the rules!

History of edits (Latest: nadzeyabobrovnik 5 months, 3 weeks ago) §

Навічкам і вопытным раварыстам у дапамогу мы выпусцілі новую версію Дапаможніка роварыста - карманную энцыклапедыю карысных ведаў аб тым, на чым, як і па якім сцежкам трэба ездзіць. Пампуй новую версію, распавядай сябрам, саблюдай правілы і ведай свае правы.

To help beginners and experienced cyclists, we released a new version of 'Cyclist Handbook' – a pocket guide on what vehicles, how and on what paths we should cycle. Download a new version, tell your friends, follow the rules and know your rights.

History of edits (Latest: nadzeyabobrovnik 5 months, 3 weeks ago) §
Pages: ← previous Ctrl next
1 2