Улётка GnuPG

l_wells, “GnuPG leaflet”, public translation into Belarusian from English More about this translation.

Translate into another language.

Participants

l_wells 1022 points
tania_chub 286 points
GreenLos 61 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next
1 2 3 4

GnuPG leaflet

Улётка GnuPG

History of edits (Latest: tania_chub 11 months, 3 weeks ago) §

Email self-defense against surveillance

Самаабарона электроннай пошты ад прагляду

History of edits (Latest: l_wells 1 year, 2 months ago) §

Mass surveillance violates our fundamental rights and is a menace to the freedom of speech! But: we can defend ourselves.

Масавы прагляд асабістай камунікацыі парушае нашы фундаментальныя правы і пагражае свабодзе слова!
Тым не менш, мы можам абараніць сябе.

History of edits (Latest: tania_chub 11 months, 3 weeks ago) §

The Problem

Праблема

History of edits (Latest: l_wells 1 year, 2 months ago) §

The password that protects your email is not sufficient to protect your mails against the mass surveillance technologies used by secret services.

Пароля, які абараняе вашу электронную пошту, не хапае для абароны Вашых імэйлаў ад тэхналогій масавага прагляду, якімі карыстаюцца сакрэтныя службы.

History of edits (Latest: tania_chub 11 months, 3 weeks ago) §

Each email sent over the internet passes through many computer systems on the way to its destination. Secret services and surveillance agencies take advantage of this to read millions and millions of emails each day.

Кожны імэйл, адпраўлены праз Інтэрнэт, праходзіць праз мноства камп'ютарных сетак на шляху да адрасата. Сакрэтныя службы і агенцтва па праглядзе асабістай камунікацыі карыстаюцца гэтым, каб чытаць мільёны імэілаў кожны дзень.

History of edits (Latest: tania_chub 11 months, 3 weeks ago) §

Even if you think you have nothing to hide: Everyone else that you communicate with via unprotected emails is exposed as well.

Нават калі Вы думаеце, что Вам няма чаго ўтойваць: кожны, з кім Вы размаўляеце праз неабароненую пошту, таксама падвяргаецца прагляду.

History of edits (Latest: GreenLos 11 months, 2 weeks ago) §

Encryption

Шыфраванне

History of edits (Latest: l_wells 1 year, 2 months ago) §

Take back your privacy by using GnuPG! It encrypts your emails before they are sent, so only the recipients of you choice can read them.

Вярніце сабе прыватнасць зносін з дапамогай GnuPG! Ён шыфруе Вашыя імэйлы перад адпраўкай так, што толькі абраныя Вамі атрымальнікі здолеюць яго прачытаць.

History of edits (Latest: tania_chub 11 months, 3 weeks ago) §

GnuPG is platform independent. That means it works with every email address and runs on pretty much any computer or recent mobile phone. GnuPG is free and available at no charge.

GnuPG не залежыць ні ад якой платформы. Гэта значыць, што ён працуе з любымі адрасамі электроннай пошты і запускаецца практычна на любым камп'ютары ці мабільным тэлефоне. GnuPG з'яўляецца бескаштоўным ПЗ.

History of edits (Latest: tania_chub 11 months, 3 weeks ago) §

Thousands of people already use GnuPG, for professional and private use. Come and join us! Each person makes our community stronger and proves that we are ready to fight back.

Тысячы людзей ужо выкарыстоўваюць GnuPG для прафесійных і асабістых мэтаў. Далучайцеся да нас! Кожны удзельнік робіць нашу суполку мацнейшай і сцвярджае, што мы гатовы абараняцца.

History of edits (Latest: tania_chub 11 months, 3 weeks ago) §

The Solution

Рашэнне

History of edits (Latest: l_wells 1 year, 1 month ago) §

Whenever an email is encrypted with GnuPG is intercepted or ends up in the wrong hands, it is useless: Without the appropriate private key it cannot read by anyone. But, for the intended recipient – and only for her – it opens like a totally normal email.

Нават калі імэіл, зашыфраваны пры дапамозе GnuPG, перахватваецца ці трапляе у чужыя рукі, ён апыняецца бессэнсоўным: без дапамогі адпаведнага асабістага ключа ніхто не зможа яго прачытаць. Але для адпаведнага адрасата - і толькі для яго - ён адкрываецца як цалкам нармальны імэіл.

History of edits (Latest: tania_chub 11 months, 3 weeks ago) §

Sender and recipient are both safer now. Even if some of your emails contain no private information, consistent use of encryption protects us all from unjustified mass surveillance.

Адпраўшчык і атрымальнік цяпер абодва абаронены. Нават калі некаторыя з вашых імэйлаў не змяшчаюць ніякай асабістай інфармацыі, паслядоўнае выкарыстанне шыфравання абараняе нас усіх ад масавага неабгрунтаванага прагляду асабістай камунікацыі.

History of edits (Latest: tania_chub 11 months, 3 weeks ago) §

Private email communication

Асабістая камунікацыя праз электронную пошту

History of edits (Latest: tania_chub 11 months, 3 weeks ago) §

Take back you privacy!

Вярніце сабе прыватнасць!

History of edits (Latest: l_wells 1 year, 1 month ago) §

Use GnuPG!

Выкарыстоўвайце GnuPG!

History of edits (Latest: l_wells 1 year, 1 month ago) §

Free Software

Свабоднае праграмнае забеспячэнне

History of edits (Latest: GreenLos 11 months, 2 weeks ago) §

for all email addresses

для ўсіх імэіл адрасоў

History of edits (Latest: GreenLos 11 months, 2 weeks ago) §

for GNU/Linux, Windows, Mac, Android, …

для GNU/Linux, Windows, Mac, Android, …

History of edits (Latest: l_wells 1 year, 1 month ago) §

no account or registration needed

ніякага акаўнта і ніякай рэгістрацыі не патрабуецца

History of edits (Latest: tania_chub 11 months, 3 weeks ago) §

free of charge

распаўсюджваецца бясплатна

History of edits (Latest: l_wells 1 year, 1 month ago) §

How GnuPG works

Як працуе GnuPG

History of edits (Latest: l_wells 1 year, 1 month ago) §

To use GnuPG encryption you create a unique pair of a public and private “key”.

Каб выкарыстаць шыфраванне GnuPG, Вы ствараеце унікальную пару з публічнага і асабістага "ключа".

History of edits (Latest: tania_chub 11 months, 3 weeks ago) §

These keys are used as follows

Гэтыя ключы выкарыстоўваюцца як апісана ніжэй

History of edits (Latest: tania_chub 11 months, 3 weeks ago) §

public key

публічны ключ

History of edits (Latest: l_wells 1 year, 1 month ago) §

encrypt

шыфраванне

History of edits (Latest: l_wells 1 year, 1 month ago) §

When someone would like to send you an encrypted email, they need to use your “public key”. So, the more you spread/distribute your public key, the better.

Калі хто-небудзь пажадае адправіць Вам зашыфраваны імэіл, яму трэба карыстацца Вашым "публічным ключом". Таму чым больш Вы распаўсюджваеце Ваш публічны ключ, тым лепш.

History of edits (Latest: tania_chub 11 months, 3 weeks ago) §
Pages: ← previous Ctrl next
1 2 3 4