Forged Adventure - Dialogy (Spoiler!)

Artees, “Forged Adventure - Dialogue (Spoiler Alert!)”, public translation into Czech from English More about this translation.

Another translations: into Portugese, into Spanish, into Russian, into Romanian, into Chinese (simplified), into Polish, into Italian, into German, into French, into English, into Dutch. Translate into another language.

Participants

Thirteen13 1702 points
Artees 265 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next
1 2 3 4 5 6 7

Forged Adventure - Dialogue (Spoiler Alert!)

Forged Adventure - Dialogy (Spoiler!)

History of edits (Latest: Thirteen13 1 year ago) §

<Please don't change any text in <angular> and [square] brackets.>

<Please don't change any text in <angular> and [square] brackets.>

History of edits (Latest: Artees 1 year ago) §

<=== Tutorial ===>

<=== Cvičení ===>

History of edits (Latest: Thirteen13 1 year ago) §

<You awake in a small shack off the coast of an unknown island, a mysterious old man is waiting to speak to you.>

<You awake in a small shack off the coast of an unknown island, a mysterious old man is waiting to speak to you.>

History of edits (Latest: Artees 1 year ago) §

— Am I supposed to translate this one? Thirteen13

— Nope, it's just a comment. Artees

<0> Old man: You’re finally awake! I was beginning to worry that you wouldn't make it!

<0> Stařec: Konečně jsi vzhůru! Už jsem se začínal bát, že se neprobudíš!

History of edits (Latest: Thirteen13 1 year ago) §

<1> Stand up to leave.

<1> Zvednout se k odchodu.

History of edits (Latest: Thirteen13 1 year ago) §

<2> Who are you? Where am I?

<2> Kdo jsi? Kde to jsem?

History of edits (Latest: Thirteen13 1 year ago) §

<3> Old man: Not so fast! Your head is injured, I don't want you to make it any worse!

<3> Stařec: Ne tak rychle! Máš poraněnou hlavu, nechci aby sis to zhoršil.

History of edits (Latest: Thirteen13 1 year ago) §

<4> Old man: I am Kayus, this is the Island of Gramdon. I’ve lived in this shack all my life! Who are you?

<4> Stařec: Jsem Kayus, tohle je ostrov Gramdon. V téhle chatrči jsem strávil celý svůj život. A kdo jsi ty?

History of edits (Latest: Thirteen13 1 year ago) §

<Player is prompted to name themselves: I... I don’t remember! I don't remember anything at all! You can call me... (player) I guess.>

<Player is prompted to name themselves: I... I don’t remember! I don't remember anything at all! You can call me... (player) I guess.>

History of edits (Latest: Artees 1 year ago) §

<5> Kayus: Alright, <Player>. I’m not surprised about your memory, when I pulled you from the wreckage, I had to lift a rather hefty board from your head.

<5> Kayus: Dobře, <Player>. Ztráta tvé paměti mě nepřekvapuje, když jsem tě vytahoval z vraku, musel jsem z tvé hlavy sundat docela těžké prkno.

History of edits (Latest: Thirteen13 1 year ago) §

<Player>: Wreckage? What do you mean?

<Player>: Z vraku? O čem to mluvíš?

History of edits (Latest: Thirteen13 1 year ago) §

Kayus: Follow me, I’ll show you.

Kayus: Pojď se mnou, ukážu ti to.

History of edits (Latest: Thirteen13 1 year ago) §

<6> Kayus: It seems to be the wreckage of a small transport ship, but I’ve never seen one in these parts. You really remember nothing?

<6> Kayus: Vypadá to jako vrak malé dopravní lodi, ale v těchto končinách jsem nikdy žádnou neviděl. Opravdu si nic nepamatuješ?

History of edits (Latest: Thirteen13 1 year ago) §

<Player>: Not even my real name! This is as strange for you as it is for me!

<Player>: Ani své pravé jméno! Tohle je pro mě stejně tak divné, jako pro tebe!

History of edits (Latest: Thirteen13 1 year ago) §

Kayus: If you are trying to leave, find my old friend Balgrom the blacksmith in the town to the east called Fallbale, he should be able to help you rebuild this boat.

Kayus: Pokud se chystáš odejít, vyhledej mého starého přítele, kováře Balgroma, na východě ve městě nazvaném Fallbale. Měl by být schopen pomoct ti s opravou téhle lodi.

History of edits (Latest: Thirteen13 1 year ago) §

<7> Skip tutorial.

<7> Přeskočit cvičení.

History of edits (Latest: Thirteen13 1 year ago) §

<8> Begin tutorial.

<8> Začít cvičení.

History of edits (Latest: Thirteen13 1 year ago) §

<9> <Player>: Thank you, I will go to him now!

<9> <Player>: Děkuju, hned se za ním vydám!

History of edits (Latest: Thirteen13 1 year ago) §

<10> <Player>: Is there anything I need to watch out for on the way to the city?

<10> <Player>: Je něco, na co bych si při své cestě do města měl dávat pozor?

History of edits (Latest: Thirteen13 1 year ago) §

Kayus: That depends, are you handy with a sword?

Kayus: Přijde na to, umíš zacházet s mečem?

History of edits (Latest: Thirteen13 1 year ago) §

<Player>: In my current state? I can't say I'm handy with anything.

<Player>: V mém stavu? Nemůžu říct, že bych dovedl zacházet s čímkoliv.

History of edits (Latest: Thirteen13 1 year ago) §

Kayus: You should probably let me show you the ropes then.

Kayus: Pak mi dovol, abych ti to předvedl.

History of edits (Latest: Thirteen13 1 year ago) §

<Player>: That would be great! Unfortunately though, I have nothing to pay you for your efforts.

<Player>: To by bylo výborné! Ale bohužel nemám nic, čím bych ti mohl zaplatit.

History of edits (Latest: Thirteen13 1 year ago) §

Kayus: Payment isn't necessary. But you can always come back to help me fish!

Kayus: Nepotřebuji zaplatit. Ale vždycky se můžeš vrátit a pomoct mi s rybařením!

History of edits (Latest: Thirteen13 1 year ago) §

<Player>: Any time, but for now I had best learn the fundamentals.

<Player>: Kdykoliv. Ale teď bych se měl naučit základy.

History of edits (Latest: Thirteen13 1 year ago) §

Kayus: Right. Follow me back to my house, I think I have a dagger you could use.

Kayus: Dobrá. Následuj mě zpět do domu, myslím, že mám dýku, kterou bys mohl použít.

History of edits (Latest: Thirteen13 1 year ago) §

<11> Kayus: Here, take this dagger. Give it a swing against one of those barrels outside.

<11> Kayus: Na, vezmi si tuhle dýku. Zkus si jí na jednom z těch barelů venku.

History of edits (Latest: Thirteen13 1 year ago) §
Pages: ← previous Ctrl next
1 2 3 4 5 6 7