Falanster. Reboot. 2016-2017

Фаланстэр, “Фаланстэр. Reboot. 2016–2017”, public translation into Belarusian from Belarusian More about this translation.

Translate into another language.

Participants

l_wells 247 points
Aliaksandra 229 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next next untranslated
1 2

Фаланстэр. Reboot. 2016–2017

Falanster. Reboot. 2016-2017

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 8 months ago) §

Зараз пачнем расповяд пра гэты год і пачатак наступнага.

Here is the narration about this year and the beginning of the next year.

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 8 months ago) §

Вызначыўся асноўны кірунак

The main direction is determined.

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 8 months ago) §

Лічбавая Майстэрня

Digital Lab

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 8 months ago) §

Гэтая ініцыятыва – наша пілотная спроба для пачатку актыўнага развіцця лічбавага валанцёрства ў Беларусі. Лічбавая валанцёрства – гэта дапамога ў паляпшэнні або стварэнні сайту, змене дызайну прыкладання, кансультацыя наконт онлайн-прыладаў або пераклад нейкага онлайн-сэрвісу.

This initiative is our pilot attempt to start the active development of the digital volunteering in Belarus. Digital volunteering is the help in improving or creating the site, application redesign, consultation about the online-devices or translation of any online-service.

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 8 months ago) §

Гэтую ініцыятыву мы падзялілі на тры ўзроўні. Па-першае, мы самі дапамагаем ініцыятывам “прапамаваць” іх лічбавы патэнцыял. Па-другое, мы стымулюем IT-валанцёраў уключыцца ў дапамогу ініцыятывам праз розныя актыўнасці офлайн (хакатоны, фестывалі) і онлайн. І трэці узровень – гэта разгортванне онлайн пляцоўкі ў інтэрнеце, дзе грамадскія ініцыятывы здолеюць заявіць пра свае патрэбы, а IT-валанцёры змогуць абіраць таго, каму яны жадаюць дапамагчы.

This initiative will be divided into three levels. Firstly, we help initiatives to level up their digital potential. Secondly, we encourage IT-volunteers to be involved in the supporting of initiatives through various activities offline (hackathons, festivals) and online. And the third level is the deployment of online platform on the Internet where the public initiative can express their needs and IT-volunteers will be able to choose to whom they want to help.

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 8 months ago) §

Актыўнасць будзе падзеленая на крокі:

The activity will be divided into steps:

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 8 months ago) §

конкурс “Гікі і ініцыятывы”, дзе ініцыятывы змогуць апісаць свае лічбавыя патрэбы, а валанцёры – абраць ініцыятыву і дапамагчы ёй;

competition "Geeks and initiatives", where the initiative will be able to describe their digital needs and volunteers - to select the initiative and help her;

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 8 months ago) §

гік-хостынг, які забяспечыць некамерцыйныя грамадскія ініцыятывы хостынгам і сэрвісамі, зробіцца пляцоўкаю для эксперыментаў гікаў;

geek-hosting, that provides non-profit social initiatives with hosting and service, will become a platform for geeks experiments;

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 8 months ago) §

лічбавы валанцёр – разгортванне онлайн-пляцоўкі для ўзаемадзяння валанцёраў і ініцыятыў, якім трэба дапамога.

digital volunteer - deployment of the online platform for interaction of volunteers and initiatives that need help.

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 8 months ago) §

Мы плануем разгарнуць Лічбавую Майстэрню на 2016 і пачатак 2017 года.

We are planning to start the Digital Lab in 2016 and the beginning of 2017.

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 8 months ago) §

Актыўнасці, накіраваныя на рост супольнасці Фаланстэра

Activities aimed at the growth of the Falanster's community.

History of edits (Latest: Aliaksandra 2 years, 8 months ago) §

Кібер Кінабункер

Cyber Cinema Bunker

History of edits (Latest: l_wells 1 year, 11 months ago) §

Напрацягу вясны ў Фаланстэры будзе адбывацца Кібер Кінабункер. Гэта працяг класічнага Кінабункера з большай увагай да тэмы лічбавых тэхналогіяў у сучасным жыцці, у тым ліку будуць праглядацца стужкі на тэму кіберпанку, антыўтопіяў і камп’ютараў. Тут у нефармальнай атмасферы будуць абмяркоўвацца тэмы праглядаў, развівацца магчымыя сцэнары бачання будуныні Беларусі ў глабалізаваным лічбавым свеце.

Cyber Cinema Bunker will take place in Falanster during this autumn. This initiative is a sequel of a classic Cinema Bunker but more attention will be payed to digital technologies in everyday life, with the themes presented: cyberpunk, dystopia and computers. Informal atmosphere of film screening is to stimulate the discussion about Belarusian role in the future digitized world.

History of edits (Latest: l_wells 1 year, 11 months ago) §

Валанцёры

Volunteers

History of edits (Latest: l_wells 1 year, 11 months ago) §

EVS – гэта Еўрапейская валанцёрская служба. Тут мы будзем спрыяць росту супольнасці за кошт доўгатэрміновага абмену ведамі з валанцёрамі з-за мяжы, а таксама ўзмацненню сувязяў з падобнымі да нас арганізацыямі ў Еўропе.

EVS stands for European Voluntary Service. Here we hope to expand our community with the help of a long-term voluntary exchange, and also find similar European organizations for further collaboration.

History of edits (Latest: l_wells 1 year, 11 months ago) §
Pages: ← previous Ctrl next next untranslated
1 2