Falanster Profile

English version author: Hanna Parkhomenka, “Falanster Profile - Профиль Фаланстэра”, public translation into English from Belarusian More about this translation.

Translate into another language.

Participants

annet7777 590 points
nadzeyabobrovnik 81 points
rizoma 20 points
And others...
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next
1 2

Falanster Profile - Профиль Фаланстэра

Falanster Profile

History of edits (Latest: annet7777 11 months, 2 weeks ago) §

Місія

Mission

History of edits (Latest: annet7777 11 months, 2 weeks ago) §

Мы каманда сацыяльных наватараў, якая c дапамогай адкрытых і свабодных, лічбавых і гуманітарных тэхналогій стварае больш аўтаномнае і дынамічнае беларускае грамадства.

We are a team of social innovators. We help to create a more autonomous and dynamic Belarusian society through open and free, digital and humanitarian technologies.

History of edits (Latest: nadzeyabobrovnik 7 months, 3 weeks ago) §

Comment was deleted

Мы прасоўваем шырокае выкарыстанне адкрытага свабоднага кода, жалеза, кантэнта, празрыстых падыходаў кіравання і прыняцця рашэнняў, а таксама прынцыпаў свабоднай культуры сярод мясцовых супольнасцяў, грамадскіх арганізацыяй, актывістаў, простых грамадзянам і афіцыйных інстытутаў.

We promote the widespread use of open source, open hardware, open content, transparent approaches to management and decision-making. Also we support use of free-culture movement principles among local communities, public organizations, activists, ordinary citizens and official institutions.

History of edits (Latest: nadzeyabobrovnik 7 months, 3 weeks ago) §

Comment was deleted

— дадала open да hardware, инакш можа быць не панятна violence

і да кнтэнта дадала - адкрыты.. Тры разы паўтараецца не вельмі, але калі толькі опэнсорс, то пра жалеза і кантэнт зусім не зразумела... Мо неяк перафармуляваць на англ мове? violence

Бачанне

Vision

History of edits (Latest: annet7777 11 months, 2 weeks ago) §

З дапамогай асветніцкай, арганізацыйнай, і інфраструктурнай актыўнасці пераразмеркаваць ўладу: раскрыць сапраўдную сутнасць лічбавых тэхналогій і паказаць прыклады іх прамога практычнага прымянення грамадствам і грамадзянамі.

We want to redistribute powers thanks to educational, organizational, and infrastructural activity. We are eager to reveal the true nature of digital technologies and show examples of how it can be directly and practically applied by society and citizens.

History of edits (Latest: nadzeyabobrovnik 7 months, 3 weeks ago) §

Comment was deleted

Вынікам нашай дзейнасці становіцца грамадства, актыўна ўключанае ў стварэнне законаў, ў развіццё і ў прыняццё рашэнняў.

The result of our work is a society that is actively engaged in law-creation, in the development and decision-making.

History of edits (Latest: nadzeyabobrovnik 7 months, 3 weeks ago) §

Comment was deleted

Каштоўнасці

Values

History of edits (Latest: annet7777 11 months, 2 weeks ago) §

інаватыўнасць,

innovation

History of edits (Latest: nadzeyabobrovnik 7 months, 3 weeks ago) §

Comment was deleted

аўтаномнасць,

autonomy

History of edits (Latest: annet7777 11 months, 2 weeks ago) §

калектывізм,

collectivity

History of edits (Latest: nadzeyabobrovnik 7 months, 3 weeks ago) §

Comment was deleted

адкрытасць,

openness

History of edits (Latest: annet7777 11 months, 2 weeks ago) §

узаемадапамога,

mutual help

History of edits (Latest: annet7777 11 months, 2 weeks ago) §

уключанасць,

concernment

History of edits (Latest: annet7777 11 months, 2 weeks ago) §

— цікавы пераклад... думаю  rizoma

— involvement hhh

Comment was deleted

It depends on what is meant by the term though. hhh

— у мяне былі думкі больш ці involvement, ци engagement violence

сацыяльная роўнасць.

social equality

History of edits (Latest: annet7777 11 months, 2 weeks ago) §

Мэты

Goals

History of edits (Latest: annet7777 11 months, 2 weeks ago) §

Пашырыць выкарыстанне свадобнага кода і кантэнта, а таксама жалеза сярод грамадскіх арганізацый, афіцыйных інстытутаў, супольнасцяў і грамадзян.

To spread the use of open source, hardware and content among public organizations, official institutions, communities and citizens.

History of edits (Latest: annet7777 11 months, 2 weeks ago) §

Узмацніць тэматычныя і лакальныя супольнасці лічбавымі ведамі пра кіраванне сваёй інфраструктурай.

To strengthen thematic and local communities through knowledge of digital management of their infrastructure.

History of edits (Latest: nadzeyabobrovnik 7 months, 3 weeks ago) §

Comment was deleted

Актуалізаваць гуманітарныя і тэхнічныя веды грамадскіх арганізацый, супольнасцяў і грамадзян для актывізаваць грамадства да больш актыўнага ўдзелу ў прыняцці рашэнняў усіх узроўняў і стварэнні законаў.

To help public organizations, communities and citizens with updating humanitarian and technical knowledge to activate and involve them in decision-making of all levels and law-creation.

History of edits (Latest: nadzeyabobrovnik 7 months, 3 weeks ago) §

Comment was deleted

Накірункі дзейнасці

Activities

History of edits (Latest: annet7777 11 months, 2 weeks ago) §

На сёння мы маем тры асноўныя накірункі дзейнасці:

At present we have three main activities:

History of edits (Latest: nadzeyabobrovnik 7 months, 3 weeks ago) §

Comment was deleted

Вікіфікацыя — накірунак па развіццю сучасных спосабаў медыя асветы для ўсіх, ўмацаванню ведаў на беларускай мове, распаўсюд прынцыпаў самакіравання, а таксама развіццё вікі-супольнасці Беларусi.

Wikification is the activity for the development of modern methods of media education for everyone, strengthening of knowledge in the Belarusian language, the spread of self-management principles, Belarusian wiki-community development.

History of edits (Latest: nadzeyabobrovnik 7 months, 3 weeks ago) §

Comment was deleted

Лічбавая майстэрня — гэта дапамога грамадскім ініцыятывам палепшыць іх лічбавую інфраструктуру праз развіццё лісбавага валанцёрства сярод IT-спецыялістаў.

Digital Lab is a help for public initiatives to improve their digital infrastructure through the development of volunteering among IT-specialists.

History of edits (Latest: nadzeyabobrovnik 7 months, 3 weeks ago) §

Comment was deleted

— Remove the - sign. hhh

— Змяніла назву на Digital Lab violence

Градка - адкрытыя і свабодныя код і кантэнт у грамадскіх афіцыйных інстытутах, заканадаўстве і сярод грамадзянсай супольнасці.

"Hradka" is open source and content in the public official institutions, legislation and among civil community.

History of edits (Latest: nadzeyabobrovnik 7 months, 3 weeks ago) §

Comment was deleted

Comment was deleted

— змянила назву на Hradka, бо папярэдне так юзали violence

https://falanster.by/en/creativecommons violence

Дасягненні

Achievements

History of edits (Latest: annet7777 11 months, 2 weeks ago) §

Лічбы. Падчас актыўнасці асветніцкіх клубаў і праектаў з 2011 года прыцягнута да валанцёрсткай дзейнасці больш за 500 чалавек. У мерапрыемствах прынялі ўдзел больш за 3000 чалавек.

Numbers. Since 2011 more than 500 people have volunteered in our educational clubs and projects. Over 3,000 people took part in events.

History of edits (Latest: nadzeyabobrovnik 7 months, 3 weeks ago) §

Comment was deleted

Pages: ← previous Ctrl next
1 2