Open Data Day in Minsk

http://falanster.by, “Дзень Адкрытых Дадзеных у Мінску”, public translation into English from English More about this translation.

See also 23 similar translations

Translate into another language.

Participants

Julia_Bialokoz 565 points
violence 2 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next next untranslated
1 2

Дзень Адкрытых Дадзеных у Мінску

Open Data Day in Minsk

History of edits (Latest: Julia_Bialokoz 2 years, 9 months ago) §

Дзень Адкрытых Дадзеных упершыню прайшоў у Мінску 22 лютага. Арганізатарам мерапрыемства выступіла моладзевая арганізацыя “Фаланстар”, якая такім чынам далучылася да міжнароднага фэстывалю Адкрытых Дадзеных, які адначасова праходзіць у розных кутках планеты.

The Open Data Day first took place in Minsk on February 22nd. The organiser of the event was the youth organization "Falanster" that thus joined the international Open Data Festival, which simultaneously takes place in different parts of the world.

History of edits (Latest: Julia_Bialokoz 2 years, 9 months ago) §

Да 16.00 у бізнес-клубе Imaguru пачалі збірацца праграмісты, валанцёры, журналісты і іншыя цікавыя і зацікаўленыя маладыя людзі. Пачалі са знаёмства з арганізацыяй “Фаланстар”. Аб гісторыі і перадумовах яе ўзнікнення, мэтах і задачах, якія яна перад сабой ставіць, а таксама аб праграмных сродках, якія для гэтага выкарыстоўвае, захапляльна распавёў Міхась Воўчак.

Programmers, volunteers, journalists and other interesting and interested young people had started to gather at the business club Imaguru before 4 pm. The event started with the introduction of "Falanster". Mikhas Volchak inspiredly talked about the history and the prerequisites of its beginnings, the aims and the tasks it sets, and also about the software tools it uses.

History of edits (Latest: Julia_Bialokoz 2 years, 9 months ago) §

Фаланстар. Як мы адкрывалі дадзеныя. from zabej

Falanster. How we opened data. from zabej

History of edits (Latest: Julia_Bialokoz 2 years, 9 months ago) §

Далей рэдактар сайта opendata.by Аляксей Мядзвецкі распавёў пра тое, што азначае панятак Адкрытых Дадзеных, і прэзентаваў праект “Бяспечны горад”, які на аснове дадзеных Міністэрства надзвычайных сітуацыяў даследуе прычыны ўзгарання і ўтрымлівае мапу пажараў у Мінску.

Then the editor of the website opendata.by Alyaksei Myadzvedski related what the beginning of Open Data means, and presented the "Safe city" project that analyzes the causes of fire and runs the map of fires in Minsk based on The Ministry of Emergencies' data.

History of edits (Latest: Julia_Bialokoz 2 years, 9 months ago) §

Пасля гэтага на сцэну выйшаў замежны госць – прадстаўнік нямецкай Партыі Піратаў і актывіст руху за Адкрытыя Дадзеныя Марцін Кліім з Франкфурта. У сваёй прэзентацыі ён распавёў аб сітуацыі з Адкрытымі Дадзенымі і цікавых праектах па гэтай тэме ў Франкфурце, Вене, Барселоне і іншых еўрапейскіх гарадах. Пра ўсё гэта Марцін распавядаў на ангельскай мове. Ролю ягонай перакладчыцы цудоўна выканала прыгажуня-валанцёрка Юля, але было дзіўна і прыемна, што амаль усе слухачы разумелі сэнс прамоўленага і без перакладу.

After that a foreign guest Martin Kliehm, the representative of the German Pirates' Party and an Open Data activist, appeared on the stage. In the presentation he narrated the situation with the Open Data and interesting programs on this subject in Frankfurt, Vienna, Barcelona and other European cities. Martin's talk was purely in English. A pretty volunteer Julia wonderfully acted as his interpreter, but what was rather interesting and pleasing is that almost all the listeners understood him without any translation.

History of edits (Latest: Julia_Bialokoz 2 years, 9 months ago) §

Марцін Кліім. Open City Data. from zabej

Martin Kliehm. Open City Data. from zabej

History of edits (Latest: Julia_Bialokoz 2 years, 9 months ago) §

Апасля перапынку, які прайшоў у жывых абмеркаваннях за гарбатаю ды каваю з печывам, праект nagrady.by быў прадстаўлены адным з актывістаў Фаланстара – Раманам Будным. Праект прысвечаны аналізу палітыкі дзяржавы ў сферы прэміравання ордэнамі.

After the break that passed in lively talks at tea and coffee with biscuits, a project nagrady.by was introduced by Raman Bydniy, one of "Falanster's" activists. The project is dedicated to the analysis of the governmental policy in the sphere of order rewards.

History of edits (Latest: Julia_Bialokoz 2 years, 9 months ago) §

Далей удзельнікам былі прадстаўленыя праекты zvarot.by, які ўтрымлівае базу дадзеных электронных адрасоў дзяржаўных установаў Беларусі і дапамагае карыстальніку пры дапамозе адмысловай формы скласці і адправіць электронны зварот у патрэбную яму ўстанову, і e-gov.by, які акумулюе ідэі элетроннага ўраду для Беларусі.

Then the participant introduced projects zvarot.by that runs the data base of Belarusian governmental establishments' electronic addresses and helps users with the aids of special form to create and send a request to the required establishment, and e-gov.by, which accumulates the ideas of the electronic government for Belarus.

History of edits (Latest: Julia_Bialokoz 2 years, 9 months ago) §
Pages: ← previous Ctrl next next untranslated
1 2

© falanster.by. License: CC BY-SA 4 INT