Даўгакратыя

www.podnapisi.net/ru, “Debtocracy”, public translation into Belarusian from English More about this translation.

See also 3 similar translations

Translate into another language.

Participants

Namer 580 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next next untranslated

Debtocracy

Даўгакратыя

History of edits (Latest: Namer 6 years, 9 months ago) §

1
00:01:30,110 --> 00:01:32,940
Georgios Papadopoulos: Dictator

1
00:01:30,110 --> 00:01:32,940
Георгіяс Пападопулас: Дыктатар

History of edits (Latest: Namer 6 years, 9 months ago) §

Yet once shall I attempt a comparison with doctors

Усё ж аднойчы я буду рабіць спробу параўнання з дактарамі

History of edits (Latest: Namer 6 years, 9 months ago) §

2
00:01:33,070 --> 00:01:37,400
We have a patient;
we've placed him in a plaster cast.

2
00:01:33,070 --> 00:01:37,400
Мы маем пацыента;
Мы зрабілі яму гіпсабую павязку.

History of edits (Latest: Namer 6 years, 9 months ago) §

3
00:01:41,180 --> 00:01:44,400
Dominique Strauss-Kahn: IMF Managing Director

3
00:01:41,180 -> 00:01:44,400
Дамінік Строс-Кан: Кіраўнік МВФ

History of edits (Latest: Namer 6 years, 9 months ago) §

Don't decide against the doctor,
sometimes the doctor gives you

Не адхіляйце доктара,
часам доктар дае вам

History of edits (Latest: Namer 6 years, 9 months ago) §

4
00:01:44,420 --> 00:01:48,000
a medicine you don't like,
but even if you don't like the medicine

4
00:01:44,420 --> 00:01:48,000
лекі, якія вам не падабаюцца,
але нават калі вам не падабаюцца лекі

History of edits (Latest: Namer 6 years, 9 months ago) §

5
00:01:48,001 --> 00:01:50,201
the doctor is there to try to help you.

5
00:01:48,001 --> 00:01:50,201
Доктар тут, каб паспрабаваць дапамагчы вам.

History of edits (Latest: Namer 6 years, 9 months ago) §

6
00:01:56,050 --> 00:01:59,390
As has been said before,
history has this wicked habit

6
00:01:56,050 --> 00:01:59,390
Як ужо было сказана раней,
гісторыя мае гэту злую звычку

History of edits (Latest: Namer 6 years, 9 months ago) §

7
00:01:59,400 --> 00:02:02,260
of repeating itself «as farce».

7
00:01:59,400 --> 00:02:02,260
паўтараць сябе «як фарс».

History of edits (Latest: Namer 6 years, 9 months ago) §

8
00:02:02,270 --> 00:02:08,350
So, from a dictator/wannabe-doctor,
we moved on to the MDs of the IMF.

8
00:02:02,270 --> 00:02:08,350
Такім чынам, ад дыктара, які жадаў стаць доктарам,
мы перамяшчаемся да кіраўніка МВФ.

History of edits (Latest: Namer 6 years, 9 months ago) §

9
00:02:22,040 --> 00:02:25,130
Andreas Papandreou: PM of Greece
1981-1990, 1993-1996

9
00:02:22,040 --> 00:02:25,130
Андрэас Папандрэу: Прэм'ер-міністр Грэцыі
1981-1990, 1993-1996

History of edits (Latest: Namer 6 years, 9 months ago) §

Everybody has to join in the
struggle, fully aware that

Кожны мусіць далучыцца да барацьбы, цалкам разумеючы, што

History of edits (Latest: Namer 6 years, 9 months ago) §

10
00:02:25,140 --> 00:02:31,070
either the nation will obliterate its huge debt
or the huge debt will obliterate the nation.

10
00:02:25,140 -> 00:02:31,070
альбо нацыя знішчыць гэты велізарны доўг,
альбо велізарны доўг знішчыць нацыю.

History of edits (Latest: Namer 6 years, 9 months ago) §

11
00:02:36,110 --> 00:02:40,150
Constantinos Mitsotakis:
PM of Greece 1990-1993

11
00:02:36,110 -> 00:02:40,150
Канстанцінас Міцатакіс:
Прэм'ер-міністр Грэцыі 1990-1993

History of edits (Latest: Namer 6 years, 9 months ago) §

This year's incomes policy will be
strict and austere.

Палітыка ў галіне даходаў у гэтым годзе будзе строгай і суворай.

History of edits (Latest: Namer 6 years, 9 months ago) §

12
00:02:40,250 --> 00:02:43,100
No raises will be given whatsoever.

12
00:02:40,250 --> 00:02:43,100
Любым падвышэнням будзе дадзены адказ НЕ.

History of edits (Latest: Namer 6 years, 9 months ago) §

13
00:02:46,570 --> 00:02:51,010
Costas Simitis: Greece PM, 1996-2004

13
00:02:46,570 --> 00:02:51,010
Костас Сіміціс: Прэм'ер-міністр Грэцыі, 1996-2004

History of edits (Latest: Namer 6 years, 9 months ago) §

There is no more room for
benefits or tax cuts.

Не існуе больш магчымасці для ільготаў і паніжэння падаткаў.

History of edits (Latest: Namer 6 years, 9 months ago) §

14
00:02:58,980 --> 00:03:02,090
Costas Karamanlis: PM of Greece, 2004-2009

14
00:02:58,980 -> 00:03:02,090
Костас Караманліс: Прэм'ер-міністр Грэцыі, 2004-2009

History of edits (Latest: Namer 6 years, 9 months ago) §

We have to cut public spending,
we have to tidy up our house.

Мы павінны скараціць дзяржаўныя выдаткі,
мы павінны прывесці ў парадак наш дом.

History of edits (Latest: Namer 6 years, 9 months ago) §

15
00:03:02,180 --> 00:03:06,950
And this cannot be achieved
with your empty promises

15
00:03:02,180 --> 00:03:06,950
І гэта не можа быць дасягнута
з пустымі абяцаннямі

History of edits (Latest: Namer 6 years, 9 months ago) §

16
00:03:06,980 --> 00:03:10,160
of handing out money and privileges
at a time of such crisis.

16
00:03:06,980 --> 00:03:10,160
раздачы грошай і ільгот
у час такога крызісу.

History of edits (Latest: Namer 6 years, 9 months ago) §

17
00:03:16,950 --> 00:03:21,950
Giorgos Papandreou: PM of Greece

17
00:03:16,950 -> 00:03:21,950
Георгіяс Папандрэу: Прэм'ер-міністр Грэцыі

History of edits (Latest: Namer 6 years, 9 months ago) §

Unfortunately, our country is in the ICU.
The nation's fiscal deadlock

На жаль, наша краіна знаходзіцца ў аддзяленні інтэнсіўнай тэрапіі.
Нацыянальны фінансавы тупік

History of edits (Latest: Namer 6 years, 9 months ago) §

18
00:03:22,070 --> 00:03:28,120
threatens our sovereignty
for the first time since 1974.

18
00:03:22,070 --> 00:03:28,120
пагражае нашаму суверэнітэту
упершыню з 1974 года.

History of edits (Latest: Namer 6 years, 9 months ago) §

19
00:03:37,140 --> 00:03:40,150
In the last 40 years, two political
parties, 3 families of politicians

19
00:03:37,140 --> 00:03:40,150
За апошнія 40 гадоў, 2 палітычныя
партыі, 3 сям'і палітыкаў

History of edits (Latest: Namer 6 years, 9 months ago) §

20
00:03:40,950 --> 00:03:44,540
along with certain businessmen,
led the country to bankruptcy.

20
00:03:40,950 -> 00:03:44,540
разам з некаторымі бізнесменамі,
прывялі краіну да банкруцтва.

History of edits (Latest: Namer 6 years, 9 months ago) §
Pages: ← previous Ctrl next next untranslated