Creative Commons

Фаланстэр, “Creative Commons”, public translation into English from Belarusian More about this translation.

Another translations: into Russian. Translate into another language.

Participants

GreenLos 1134 points
valeria2703 23 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: previous Ctrl next next untranslated
1 2 3 4

атрымаць тэму для курсавой або дыплома

get a topic of a course work or a diploma

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

прайсці студэнцкую практыку

complete the internship

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

паваланцёрыць непасрэдна ў арганізацыі

volunteer directly in the organisation

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

Лекцыі, презентацыі і прамоўцыя

Lectures, presentations and promotion

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

Каманда Фаланстэра праводзіць лекцыі і майстар-классы для:

The team of Falanster gives lectures and workshops for

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

супольнасцяў

communities

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

навучэнцаў

students

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

працаўнікоў бібліятэк, музеяў, галерэй

workers of libraries, museums, galleries

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

настаўнікаў

teachers

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

усіх зацікаўленых.

all interested.

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

Гісторыя дзейнасці

History of activity

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

2014

2014

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

люты 2014 - пераклады Deeds

February 2014 - translations of Deeds

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

люты 2014 - Дзень адкрытых дадзеных

February 2014 - Open Data Day

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

пачатак лета - восень 2014 - Смачная творчасць

beginning of summer - autumn 2014 - Tasty Creativity

History of edits (Latest: valeria2703 1 year ago) §

— Можа лепш start of project "Tasty Creativity" 13035

лета-восень - перапіска з дзяржворганамі

summer-autumn - communication with the authorities

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

29 жніўня 2014 - заснаванне Фаланстэра

August 29, 2014 - establishment of Falanster

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

Вынік: Аднавілі дзейнасць у фармаце “філіял”, наладзілі міжнародныя сувязі, правялі рэвізію задач і бачання будучай дзейнасці, акцентаваліся на папулярызацыі СС

Result: We had established international relations, had been working with organisations and initiatives, studying licenses, promoting open approach to knowledge and culture

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

— Тут павінен был быць іншы тэкст GreenLos

Вынік: Устанавілі міжнародныя кантакты, працавалі з супольнасцямі і ініцыятывамі, даследавалі ліцэнзіі, прасоўвалі адкрыты падыход да ведаў і культуры GreenLos

2015

2015

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

з канца 2014 - Вікіфікацыя

since the end of 2014 - Wikification

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

люты 2015 - удзел у дні адкрытых дадзеных

February 2015 - participation in Open Data Day

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

сакавік 2015 -дзень адкрытых адукацыйных рэсурсаў

March 2015 - Open Educational Resources Day

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

восень 2015 - стварэнне ФБ-групы СС

autumn 2015 - establishment of Facebook CC community

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

Выданне на СС: дапаможнікі вікіпедыста (2015,2016), раварыста (2013, 2014, 2017)

CC publication: Wikipedia guide (2015, 2016), Bike guide (2013, 2014, 2017)

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

Вынік: Перапрафіляваліся на практычную і больш выніковую дзейнасць

Result: We had reshaped our activity into something more practical and productive

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

2016

2016

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

удзел у канферэнцыях (Женева, красавік 2016; Капікэмп, кастрычнік 2016, Лінуксоўка 2016, Лісабон, верасень 2016)

participation in conferences (Geneva, April 2016; Copycamp, October 2016, Linux meetup 2016, Lissabon, September 2016)

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

кастрычнік 2016 - тыдзень адкрытага доступа

October 2016 - Open Access Week

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

лістапад 2016 - сустрэча у Мінску: Беларусь- Украіна

November 2016 - meetup in Minsk: Belarus-Ukraine

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

Вынік: Аднавілі дзейнасць у фармаце “філіял”, наладзілі міжнародныя сувязі, правялі рэвізію задач і бачання будучай дзейнасці, акцентаваліся на папулярызацыі СС

Result: We had renewed the activity as a subsidiary, established international relations, made organisational development and put emphasis on popularization of CC.

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

2017 (што плануем рабіць)

2017 (what we are planning to do)

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

Вікіфікацыя (працягваем)

Wikification (we continue our work)

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

стварэнне мануалаў для супольнасцяў і творцаў

development of manuals for organisations and authors

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

разгортванне сертыфікацыі арганізацый

— ?launching organizations Certification? fr0zen

пераклад ліцэнзій на беларускую мову (конкурс)

translation of licenses into Belarusian (contest)

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

перамовы з супольнасцямі па сумеснай працы над зменай капірайта

negotiations with organisations on сollaboration about changing the copyright

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

Чакаемы вынік:

Expected result:

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

Пазнаваемасць брэнда СС і валоданне элементарными ведамі ў мэтавых групах. Пастаянны паток валанцёраў, 3-4 партнёра па змене капірайта, веданне планаў і дэталяў дзяржворганаў па змяненні капірайта

Recognizability of CC brand and some basic knowledge in target groups. Comprehensive involvement of volunterers, 3-4 partners in copyright change, knowledge of plans and details of authorities about changes in copyright

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

Сертыфікацыя:

Certification:

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

Мы прапануем зацікаўленым супольнасцям, а таксама галерэям, бібліятэкам і музеям прасці нашу сертыфікацыю - пацверджанне таго, што вашы веб-рэсурсы адпавядаюць патрэбным крытэрыям адкрытасці і свабоднасці. Не хвалюйцеся: гэта не балюча - быццам камарык укусіць. Затое потым наведвальнікам вашага блога ці партала не прыйдзецца доўга думаць, на якіх умовах можна ўзяць у вас той ці іншы артыкул або фатаграфію.

We offer interested organisations, galleries, libraries and museums to get certified - this is the confirmation of the fact, that your web-resources correspond to necessary requirements of openness and freeness. Don't worry: there's nothing to be afraid of. On the contrary, there will be no need for the visitors of your blog or portal to speculate on what terms they can use your articles and photos.

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §
Pages: previous Ctrl next next untranslated
1 2 3 4

© Фаланстэр. License: CC BY-SA 4.0