Creative Commons

Фаланстэр, “Creative Commons”, public translation into English from Belarusian More about this translation.

Another translations: into Russian. Translate into another language.

Participants

GreenLos 1134 points
valeria2703 23 points
Join Translated.by to translate! If you already have a Translated.by account, please sign in.
If you do not want to register an account, you can sign in with OpenID.
Pages: ← previous Ctrl next next untranslated
1 2 3 4

Creative Commons

Creative Commons

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

Што такое Creative Commons?

What is Creative Commons?

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

Толькі ўяві: ты, душэўны і сябравіты, жадаеш накарміць смачнымі дранчікамі ўвесь навакольны свет. Гатаваць самому, дарэчы, сэнсу няма, а вось навучыць рэцепту – справа іншая. Ты робіш дранікаблог, куды ўжо гатовы дадаць чыёсці відэа, прышпільныя фатаграфіі з інета і пашагавыя інструкцыі, што распрацаваў кулінар з лепшай у горадзе сталоўкі. І ўсе бы добра, але капірайт глядзіць на цябе і ціхенька гаворыць “ну-ну, паспрабуй - я пагляджу”.

Just imagine: you are sincere and friendly and you want to feed the whole world with tasty potato pancakes. It makes no sense cooking them yourself, but it may make sense to teach someone the recipe. You create a potato-pancake-blog and you are eager to add someone's video, some cool photos from the Internet and step-by-step instructions, developed by the cook of the best canteen in the city. It would have been OK, but copyright watches you and threatens "well, well, well, try it and we'll see how it turns out".

History of edits (Latest: valeria2703 1 year ago) §

— Прапаную змяніць "may make sense" проста на "make sense". Mumbles змяніць на Grumbles - гэта калі капірайт шэпча сярдзіта. fr0zen

treat? feed fr0zen

— мабыць threatens - пагражае, замест mumbles. grumbles - гэта ж больш "варчаць", тады не зусім падойдзе (ня слыхала раней, глядзела ў гугл) 13035

“А вось і паспрабую” – аднойчы дзёрзка адказаў капірайту прафесар права Лорэнс Лессіг і ў 2001 годзе даў дарогу Creative Commons (CC) - некамерцыйнай арганізацыі, што стварыла бясплатныя для выкарыстання публічныя ліцэнзіі. З дапамогай гэтых ліцэнзій аўтары могуць даступна і зразумела выказаць сваю волю адносна твораў і распаўсюджваць іх больш шырока і вальготна.

"But I'll try it anyway" - replied to copyright Lawrence Lansing, professor of law, and in 2001 launched Creative Commons (CC) - non-profit organisation, which developed free to use public licenses. With the help of these licenses authors can clearly and accessibly express their views on products and share them more widely and freely.

History of edits (Latest: valeria2703 1 year ago) §

— More widely and more freely. На мой погляд другое more можна не пісаць. Добра было б змяніць With the help на Via these licenses мабыць? fr0zen

— згодна valeria2703

Чаму Фаланстэр займаецца гэтым?

Why is Falanster engaged in this?

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

— лепш participates fr0zen

— мне кажыцца, што хай застаецца як есць, таму што фаланстэр не толькі участвуе ў СС, падтрымлівае гэту ідэю, але і распаўсюджваннем ведаў пра яе і ня толькі. Што больш падыходзіць дп engage  13035

Мы таксама любім дранікі:) І шчыра жадаем папулярызаваць ідэі спрашчэння заканадаўства, што пацягне за сабой больш адкрыты дасяг да твораў. Фаланстэр з'яўляецца філіялам Creative Commons у Беларусі (хэш-тэг #ccbelarus). Мы верым, што за ліцэнзіямі СС крыецца будучыня ўзаемаадносін паміж аўтарамі і карыстальнікамі, а капірайт - гэта застарэла, нягнутка і нямодна. Дзеля міру ў аўтарскім свеце мы актыўна спрыяем даследаванням, вывучэнню прымянення юрыдычных механізмаў, якія дазваляюць пераадольваць бар'еры капірайту.

We also like potato pancakes :) And we sincerely wish to popularize the ideas of simplifying legislation, which will lead to more open access to content. Falanster is the subsidiary of Creative Commons in Belarus (hashtag #ccbelarus). We believe that CC licenses are the future of the relationships between authors and users, and copyright is not progressive, outdated and old-fashioned. We actively support research and studies of application of legal mechanisms, which allow us to overcome barriers of copyright.

History of edits (Latest: valeria2703 1 year ago) §

Comment was deleted

— outdated, nonprogressive and old-fashioned thing? fr0zen

Чаму “Смачная творчасць?”

Why "Tasty creativity"?

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

Наша ініцыятыва - стварэнне новых правілаў ўзаемадзеяння з аўтарскімі правамі, якія будуць зразумелыя для кожнага, а карыстацца імі будзе настолькі ж проста, як згатаваць талерку дранікаў. Смачна гучыць?

Our initiative is to create new rules of interaction with copyright, which will be clear for everyone, and using them will be as easy as cooking a plate of potato pancakes. Sounds tasty?

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

З кім працуем?

Who we work with?

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

Кансультацыі

Consultations

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

Фаланстэр праводзіць бесплатныя кансультацыі па выкарыстанню ліцэнзій СС для:

Falanster conducts free consultations about usage of CC licenses for:

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

прадстаўнікоў грамадскіх ініцыятыў

representatives of public initiatives

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

некамерцыйных арганізацый

non-profit organizations

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

блогераў, журналістаў

bloggers, journalists

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

творцаў (музыкаў, пісьменнікаў, фільммэйкераў і т.д.)

authors (musicians, writers, film-makers, etc)

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

навукоўцаў і даследнікаў

scientists and researchers

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

Стажыроўкі і валанцёрства

Internships and volunteering

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §

Мы прапануем расшырэнне навуковага досведу адносна працы з ліцэнзіямі СС для студэнтаў, маладых спецыялістаў і даследчыкаў. У нас можна:

We offer expansion of research experience of work with CC licenses for undergraduates, young specialists and researchers. Here you can:

History of edits (Latest: GreenLos 1 year ago) §
Pages: ← previous Ctrl next next untranslated
1 2 3 4

© Фаланстэр. License: CC BY-SA 4.0