All authors

Erikas Bernas

has 1 translated work

Можно ли судить о людях по их виду

Erikas Bernas, (Russian text). Submitted for translation by romanustin 28.05.2009
Tags: Erikas Bernas išvaizda psichologija
into Lithuanian: Ar galima spręsti apie žmones pagal išvaizdą?. Translation complete.